Home ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

125

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์มวยไทยต้านภัยยาเสพติด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คู่ที่1.เห่าดง ย.พญายุง VS
กี้ ฮิม (กัมพูชา) (122 ป.) (ผ่าน)
———————————–
คู่ที่2.เหว่ยหมิง โจว (จีน) VS
เพชรภูดอย ขวัญใจศรีโคตร (ลาว) (122 ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่3.เพชรภูพาน ธนกรยิมส์ VS เพชรมงคล ศิษย์จ่าใน (134 ป.) (ผ่าน)
———————————–
คู่ที่4.ปราบณรงค์ ส.วิเศษกิจ VS
พงษ์ศักดิ์เล็ก ย.พญายุง (118 ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่6. เอกมงคล ศิษย์จ่าใน VS
วันโชคดี ส.มาคินทร์ (110ป.) (ผ่าน)