หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ

177

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ โดยโปรโมเตอร์หญิง ปริยากร รัตนสุบรรณ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ต้านภัยยาเสพติด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คู่ที่1.นนทชัย ส.วารี VS
เด่นพันแท้ ขวัญใจศรีโคตร (ลาว) (116ป.) (ผ่าน)
———————————–
คู่ที่2.บ้องบ้อง ย.พญายุง (กัมพูชา) VS
เพชรลำโขง ส.นาคินทร์ (ลาว) (116ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่3.เพชรอนันต์ ศ.กุลวงศ์ VS แสนเสบ มานพรุ่งโรจน์ (105 ป.) (ผ่าน)
———————————–
คู่ที่4.เบียร์ไทย บีซีเค.ยิมส์ VS
โรเบิร์ต โอโลเรค (ออสเตรเลีย) (149ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่6.เพชรตะวัน อำนาจยิมส์ VS
สิทธิศักดิ์ ส.เฮงเจริญ (116ป.) (ผ่าน)