หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัยครบรอบ 39 ปี พุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ เวที่ราชดำเนิน “สุดยอดมวยเงินล้านแห่งยุค”

ผลการชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัยครบรอบ 39 ปี พุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ เวที่ราชดำเนิน “สุดยอดมวยเงินล้านแห่งยุค”

2183

ผลการชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัยครบรอบ 39 ปี พุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณเวที่ราชดำเนิน “สุดยอดมวยเงินล้านแห่งยุค”
มวยคู่แรกเริ่มเวลา 18.30น.เป็นต้นไป เมื่อเช้า ณ เวทีมวยราชดำเนิน ได้มีการชั่งน้ำหนัก ตรวจร่างกาย ผลการชั่งน้ำหนักมีดังนี้

คู่4 ทักษิณเล็ก เกียรตินิวัฒน์ – กรังปรีย์น้อย พิทักษ์ป่าผาแดง พิกัด 131ปอนด์

ทักษิณเล็ก มวยฝีมือถนัดซ้ายวัย เมื่อเช้ามาสอบน้ำหนักได้ 131.7ปอนด์ ลดไป0.7 ส่วน กรังปรีย์น้อย มวยเข่าแข็งแรงวัย เมื่อเช้ามาสอบน้ำหนักได้ 132.8ปอนด์ ลดไป1.8

คู่ 5 ค้ำ พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม – ยอดมงคล ต.หลักสอง พิกัด 120ปอนด์

พระจันทร์ฉาย สุดยอดฝีมือเบอร์1ในรุ่นนี้ เมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักได้ 121.9ปอนด์ ลดไป1.9 ส่วน ยอดมงคล มวยฝีมือจัดจ้านเหมือนกัน เมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักได้ 120.8ปอนด์ ลดไป0.8

คู่ 6 คู่รอง เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม – เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง พิกัด 130ปอนด์

เมืองไทย มวยบู้มีศอกเป็นไม้เด็ด เมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักได้ 130.3ปอนด์ ลดไป 0.3 ส่วน เพชรอู่ทอง มวยฝีมือครบเครื่อง เมื่อเช้ามาชั่งครั้งแรกได้ 132.3ปอนด์ ลดไป2.3

คู่ 7 คู่เอก แสงมณี ส.เทียนโพธิ์ธนญชัย ธนกรยิม พิกัด 129ปอนด์

แสงมณี มวยฝีมือ ถนัดตีนซ้าย ซ้อมอยู่ 13เหรียญพระราม9 เมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักครั้งแรกได้ 130.8ปอนด์ ลดไป1.8 ส่วน ธนญชัย มวยเตะต่อยรุนแรง บู้สู้ 5 ยก จากบุรีรัมย์ เมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักได้ 130.7ปอนด์ ลดไป 1.7

ส่วนผลการชั่งน้ำหนักคู่อื่นๆ

คู่1 พิกัด 111ปอนด์ ขวัญโดม ต่อมีนบุรี ชั่งได้ 113.2ปอนด์ ลด 2.2ปอนด์ ประจัญบาน วิสูตรเจริญยนต์ ชั่งได้ 111.8ปอนด์ ลด 0.8ปอนด์

คู่2 พิกัด 126ปอนด์ ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ ชั่งได้ 128.4ปอนด์ ลด 2.4ปอนด์ ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชั่งได้ 127.2ปอนด์ ลด 1.2ปอนด์

คู่3 พิกัด 126ปอนด์ ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง ชั่งได้ 127.8ปอนด์ ลด 1.8ปอนด์ เพชรลำสินธุ์ ส.ก.สุไหงยิม ชั่งได้ 127ปอนด์ ลด 1ปอนด์

คู่8 พิกัด 115 ปอนด์ 117 ปอนด์ พชิตชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชั่งได้ 115.4 ปอนด์ ลด 0.4 ปอนด์ แสงดาว ส.กิตติชัย ชั่งได้ 117 ปอนด์

คู่9 พิกัด 102 ปอนด์ เมืองชลเล็ก ภ.สวนทอง ชั่งได้ 102.1 ปอนด์ ลด 0.1 ปอนด์ ระฆังทอง ศิษย์อิติสุข ชั่งได้ 102.1 ปอนด์ ลด 0.1 ปอนด์