หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการช่างน้ำหนัก วันทรงชัย ณ สนามลุมพินี

ผลการช่างน้ำหนัก วันทรงชัย ณ สนามลุมพินี

671

ผลการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ที่สนามมายลุมพินี วันที่ 18 พฤศจิการยน 2556
น้ำหนักช่างล่าสุด
คู่ที่1.แตกหัก ศักดิ์หอมศิลป์ 105 ป. 105
ร้อยเชิง จ.จ้อยนาทวี 106
คู่ที่2.แก้วสัมฤทธิ์ ซูจีบะหมี่เกี้ยว 118 ป. 118
แฟนต้า อ.คุณธร 117.6
คู่ที่3.เพชรฉัตรชัย ศิษย์เบญจมะ 103 ป. 103
ยอดชาติชาย พรนางรอง 103
คู่ที่4.เหลี่ยมทมิฬ เหลี่ยมธนวัฒน์ 107 ป. 107
กล้าศึก ส.มีอนันต์ 106.7
คู่ที่5.กำพลเล็ก อ.บ.ต.กำพี้ 114-116 ป. 114
เบิกบาน ลูกเมืองเพชร 116
คู่ที่6.พิชิตชัย อ.บ.ต.กำพี้ 112-114 ป. 112
โอเล่ห์ ศิษย์นิวัฒน์ 114
คู่ที่7.ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย 119 ป. 119
วันชนะ อ.บุญช่วย 119
คู่ที่8.เทวราช ศิษย์เบญจมะ 133 ป. 132
นพรัตน์ ศิษย์ประกายฟ้า 133
คู่ที่9.โคบี้ ศิษย์นรสิงห์ 100 ป. 100
สุริยันต์น้อย อ.บ.ต.กำพี้ 100