หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งขันชกมวยไทยศึกวันทรงชัย ต้านภัยยาเสพติด วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 อ.สะเดา จ.สงขลา

ผลการแข่งขันชกมวยไทยศึกวันทรงชัย ต้านภัยยาเสพติด วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 อ.สะเดา จ.สงขลา

683

คู่ที่1. ก้องศักดิ์ ศิษย์บุญมี แพ้คะแนน ปกรณ์ บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋อง
คู่ทีึ่2. เพชรเอก เกียรติยงยุทธ แพ้คะแนน มงคลชัย เพชรสุภาพรรณ
คู่ที่3. เพชรทวี ส.กิตติชัย แพ้คะแนน หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น
คู่ที่่4. อินทรีขาว ราชานนท์ แพ้คะแนน เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง
คู่ที่5. ปานเพชร ช.ณ พัทลุง ชนะคะแนน แสนเก่ง จ.นพรัตน์