Home ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งขัน ศึกมหาชนวันทรงชัย วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 จัดโดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ...

ผลการแข่งขัน ศึกมหาชนวันทรงชัย วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 จัดโดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ณ เวทีราชดำเนิน

202

ผลการแข่งขัน  ศึกมหาชนวันทรงชัย  วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 จัดโดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  ณ เวทีราชดำเนิน

คู่ 1 ต้อมน้อย ป.อ่าวทะเลบางเสร่   แพ้คะแนน   แสนคม ปุ๋ยดีนายดี

คู่ 2 ฟ้าประทาน  แทมบางไทร   ชนะน็อกยก 3  รามเทพ  รร.กีฬาโคราช

คู่ 3 (คู่เอก)เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก  ชนะน็อกยก 3    ฉลามศึก ส.ข.วานิชสังข์รอด

คู่ 4 แก่นแก้ว ป.อ่าวทะเลบางเสร่   แพ้คะแนน  ก้องสนั่น ศักดิ์หอมศีล

คู่ 5 โคล่า ศิษย์ชาญสิงห์   แพ้น็อกยก 3   สำราญศักดิ์ ม.ราชภัฏจอมบึง

คู่ 6 ยอดขุนทัพ  เกียรติฟ้าลิขิต  แพ้น็อกยก 4   อินทรีย์ ศักดิ์หอมศีล

คู่ 7 (คู่เอก)โพธิ์ดำ ภ.เจริญแพทย์   แพ้น็อกยก 4  เดือน  ก.กัมป

คู่ 8 เพชรพันกร ม.ราชภัฏจอมบึง  ชนะคะแนน   เสน่ห์งามเล็ก โรงแรมณัชชานนท์

คู่ 9 จ้าวสมุทร ศ.วาสนา  ชนะน็อกยก 4   วันสงกรานต์ ช.พิทักษ์ชัย