Home ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งขัน “ศึกรวมน้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้” วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

ผลการแข่งขัน “ศึกรวมน้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้” วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

674

ผลการแข่งขัน ศึกรวมนำ้ใจไทย สู่ชายแดนใต้

คู่ที่1. ก้องศักดิ์ เอกบางไทร ชนะน็อค ยกที่3 เพชรทวี ส.กิติชัย
คู่ที่2. สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล ชนะคะแนน แสนเก่ง จ.นพรัตน์
คู่ที่3. ปกรณ์ บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋อง แพ้คะแนน เพชรเอก เกียรติยงยุทธ
คู่ที่4. ยอดทองไท ป.เตละกุล ชนะคะแนน วุฒิชัย ศักดิ์สุบิน
คู่ที่5. มงคลชัย เพชรสุภาพรรณ ชนะคะแนน ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์
คู่ที่6. อินทรีขาว ราชานนท์ ชนะน็อค ยกที่3 ผุดผาดน้อย เมืองสีมา
คู่ที่7. เพชรสุริยา ลูกทรายกองดิน ชนะคะแนน แดน มังนูซอน