หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยสัญจร วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยสัญจร วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562

93

ศึกวันทรงชัยสัญจร วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562

คู่ที่ 1 จอร์ช ท.แสงเทียนน้อย
ชนะคะแนน
ออโต้ ว.ทวีเกียรติ

คู่ที่ 2 โซมีฮอง ลูกทัพฟ้า
ชนะคะแนน
เพชรเมืองลาว ทุ่งทองมวยไทยยิม

คู่ที่ 3 พญาน้อย ศิษย์นิวัฒน์
แพ้ TKO ยก 2
ลาแมค ซานโต้ส

คู่ที่ 4 วิศรุต ศิษย์สรรเพชร
แพ้ TKO ยก 2
เพิ่มฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ

คู่ 5 สีเทิน ช.วิไลพร
ชนะ TKO ยก 1
เชิม ทุ่งทองมวยไทยยิม

คู่ 6 (เอก) ก้องชัย ท.แสงเทียนน้อย
แพ้คะแนน
เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล

คู่ที่ 7 ทรงชนะ ท.บรูซลี
แพ้ TKO ยก 1
ขุนพินิจ ศิษย์รองจี

คู่ที่ 8 มังกรเงิน บอยสามพราน
แพ้คะแนน
ดาวใต้จิ๋ว ส.ชัยรังสี

คู่ที่ 9 โรเบิร์ต ศิษย์รังสรร
ชนะคะแนน
เพชรเขาดิน ลูกเขาขวางJSP.