หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งศึกมหาชนวันทรงชัย จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ เวทีมวยราชดำเนิน

ผลการแข่งศึกมหาชนวันทรงชัย จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ เวทีมวยราชดำเนิน

497

ลการแข่งศึกมหาชนวันทรงชัย จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย  รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ เวทีมวยราชดำเนิน

1              ดาบธง พุ่มพันธุ์ม่วง              ชนะคะแนน            มังกรเพชร ส.ก.สุไหงยิม

2          คนคอน เกียรติพลทิพย์         ชนะน็อกยก 5        ซันโต๊ส ส.สรัญภัทร

3          กล้ารบ ช.วิเชียรชัย                ชนะคะแนน            เสกสิทธิ์ ท.แสงเทียนน้อย

4          เชอร์รี่ ดวงใจพ่อ                     ชนะคะแนน            แดนบูรพา สข.เล็กทวีวัฒนา

5          เพชรพะงัน ส.สุขสม              ชนะคะแนน            เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง

6          ขุนหาญ ช.ห้าพยัคฆ์             ชนะคะแนน            ฤทธิเดช รร.กีฬาโคราช

(คู่เอก)     ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง      แพ้คะแนน              พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น

8           แดนพิชิต เอกบางไทร            ชนะคะแนน            ก้องธรณี ต.หลักสอง

9           ซีอุย จำป่าบอน                      ชนะคะแนน            เลิศปัญญา ป.ประมุข