หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ศึกมหาชนวันทรงชัย วันชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้าน ยอดฮิตแห่งยุค

ผลชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ศึกมหาชนวันทรงชัย วันชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้าน ยอดฮิตแห่งยุค

958
คู่ที่ ชื่อ
(แดง)
พิกัด
(ปอนด์)
ลด
(ปอนด์)
ชื่อ
(น้ำเงิน)
พิกัด
(ปอนด์)
ลด
(ปอนด์)
1 ยอดภูหลวง 101  √ เมธีเล็ก 101
2 แดนชัยเล็ก 101  √ กุมารทอง 101  √
3 มังกรเพชร 101  √ เสกสิทธิ์ 101  √
4 เด่นเกรียงไกร ต่อน้ำหนัก
102
 √ ยอดฟ้า 104  √
5 แสนทนง ต่อน้ำหนัก
108
 √ เสือใหญ่ 110 -0.2
6 ปืนกล 112  √ เพชรเมืองชล 112 -0.4
คู่เอก
7
พิชิตชัย 118  √ เพชรชาติชาย 118 -0.4
8 ฅนคร 92.4   ณรงค์ทอง 92.4 -1.3
9 เพชรมรกต 133.3 -1.3 ชิโร่ 133.2  √