หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ศึกมหาชนวันทรงชัย 6 เมษายน 2559 วันชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้าน ยอดฮิตแห่งยุค

ผลชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ศึกมหาชนวันทรงชัย 6 เมษายน 2559 วันชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้าน ยอดฮิตแห่งยุค

453
คู่ที่ ชื่อ
(แดง)
พิกัด
(ปอนด์)
ลด
(ปอนด์)
ชื่อ
(น้ำเงิน)
พิกัด
(ปอนด์)
ลด
(ปอนด์)
1 แดนชัยเล็ก 101  √ มดคันร้อน 101
2 กล้ารบ 102  √ มังกรเพชร 102  √
3 พลอยแดง 105  √ คนองศึก 105  √
4 สิงห์ทองน้อย ต่อน้ำหนัก
112
 -1.8 เพชรเมืองย่า 114  √
5 เชอรี่ 105  √ ฤทธิ์ 105
6 ปืนกล 116  -0.1 สุริยันต์เล็ก 116
คู่เอก
7
กุมารดอย 118  √ เก่งกล้า ต่อน้ำหนัก
117
8 ทองทักษิณ 126  √ เริงชัย 126
9 มาวิน 92.9 ณรงค์ทอง 92.9  √