หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ผ่านเรียบร้อย พบกัน 14.30 น. เป็นต้นไป

ผลชั่งน้ำหนัก ยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ผ่านเรียบร้อย พบกัน 14.30 น. เป็นต้นไป

138

ผลชั่งน้ำหนัก ยอดมวยวันทรงชัย
เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ผ่านเรียบร้อย
พบกัน 14.30 น. เป็นต้นไป ที่เวทีมวยธนกรสเตเดี้ยม

อิทธิฤทธ์
ซ้ายมงคล
109 109.6
109.2
.6
.2
109
109

เมืองทรัพย์
ฟ้าใส
117 117
117

เก้าหมื่น
สิงห์ดำ
132
130
132
130

พรเสน่ห์
กำพลเลิก
122 122.2
122.6
.2
.6
122
122

ดาวลูกไก่
ยอดอัศวิน
101 101
103
2 101