หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก วันจันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ กับศึกวันทรงชัย ณ ราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก วันจันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ กับศึกวันทรงชัย ณ ราชดำเนิน

117

ผลชั่งน้ำหนัก วันจันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ กับศึกวันทรงชัย ณ ราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
เพชรพันล้าน 106 0.2 ฟ้าบุญมี ต่อน้ำหนัก
104
0.5
เพชรยะหา 117 ยอดแสนไกล 117 0.2
หม่ำหม่ำ 126 0.1 เรือนไทย 126 0.8
เด็ดขาด 109 เชอร์รี่ 109
เพชรสำเร็จ 113.5 เพชรสุพรรณ 113.5 0.2
ขวัญโดม 121 2.3 เคน 121 1.1
๗(เอก) ลูกนิมิตร ต่อน้ำหนัก
124
0.3 มรกต 126 1.2
อิทธิพล 85.7 กิตติศักดิ์ 85.7 0.5
แสงดาวเล็ก 97 ยอดพนม 97 0.5