หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวทีราชดำเนิน

711

total weight onesongchai 1total weight onesongchai

คู่ที่ รายชื่อนักมวย น้ำหนักชั่งเมื่อเช้า น้ำหนักชก
1 ยอดฟ้า ท.แสงเทียนน้อย 99.3 101
ขวัญเมือง ลูกเอราวัณ 99.3 101
2 ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต 99 101
สุวรรณภูมิ เอสทีดี ทรานสปอร์ต 98 101
3 เพชรศิวะ ส.กิตติชัย 110.9 109
เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล 108.7 109
4 เก้าเด้ง ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 98.7 102
ชำป่างาม ป.ประมุข 96 102
5 เมืองชลเล็ก ภ.สวนทอง 102.8 102
ชาติพิชิต  สจ.วิชิตแปดริ้ว 102.4 102
6 สายันต์เล็ก สายันต์ยิมส์ 105.7 105
แสงทนง  ต.ศิลาชัย 107.1 107
7 ทนายเค ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี. 118.9 118
ลำน้ำมูล ศักดิ์ชัยโชติ 119.5 118
8 เงายักษ์สุข หนองกี่พาหุยุทธ 153.5 156.6
เอ็ดดี้ อีดูอาร์ท 156.4 156.6
9 คนคร เกียรติพลทิพย์ 86.4 100
แชลงหิน ลูกสวน 88.2 100