Home ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

236

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ชื่อ(แดง)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)ชื่อ(น้ำเงิน)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)
คนคร101-2.1ดาบธง101
กุมารทองต่อน้ำหนัก
102
-0.1เสกสิทธิ์103
สายัณต์เล็ก110เพชรสุพรรณ110
เพชรชาติชาย121ท้าวฝั่งโขง121
ลูกนิมิตรต่อน้ำหนัก
124
เพชรเมืองชล126
กิ่งซางเล็ก111เพชรเมืองชลต่อน้ำหนัก
110
ก้องศักดิ์ต่อน้ำหนัก
135
เกียรติเพชร136
แดนชัยเล็ก101แดนพิชิต101
สมรภูมิ97มาวิน97