หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

254

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
คนคร 101 -2.1 ดาบธง 101
กุมารทอง ต่อน้ำหนัก
102
-0.1 เสกสิทธิ์ 103
สายัณต์เล็ก 110 เพชรสุพรรณ 110
เพชรชาติชาย 121 ท้าวฝั่งโขง 121
ลูกนิมิตร ต่อน้ำหนัก
124
เพชรเมืองชล 126
กิ่งซางเล็ก 111 เพชรเมืองชล ต่อน้ำหนัก
110
ก้องศักดิ์ ต่อน้ำหนัก
135
เกียรติเพชร 136
แดนชัยเล็ก 101 แดนพิชิต 101
สมรภูมิ 97 มาวิน 97