หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

230

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
เก้าเด้ง 104 อนุวัฒน์ 104
เมืองชลเล็ก 110 -0.1 สรรเพชร 110
เพชรเมืองชล 111 -0.1 เพชรนิยม 111
ชัยมงคล 117 -0.4 คมปฎัก 117
ขวัญโดม 119 -2.3 เพชรชาติชาย 119 -0.3
ลูกนิมิตร 126 ยอดมงคล 126
กิ่งซางเล็ก 116 ปืนกล 116
สายันต์เล็ก 111 จูมง 111
เพชรไทยรัฐ 118 ศรีพนม 118