หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

575

ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์ ลด(ปอนด์)
เพชรชาติชาย 118 กุมารดอย 118
เสือใหญ่ 107 ทวีทรัพย์ 107
เชอร์รี่ ต่อน้ำหนัก
108
เพชรสุพรรณ 109 -0.9
ขวัญโดม 117 ร้อยเชิง ต่อน้ำหนัก
116
-0.7
กิ่งซางเล็ก 106 -0.7 วิทยาเล็ก 106 -0.4
เสกสรร 131 ทักษิณเล็ก 131
แสงมณี ต่อน้ำหนัก
128
ธนญชัย 130
สกัดเพชร 107 เพชรดำ 107
กุมารทอง 102 มังกรเพชร 102 -0.9