หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

472

ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์ ลด(ปอนด์)
กล้ารบ 103 ยิ่งใหญ่ 103 -0.4
ยอดภูหลวง 101 ก้องธรณีเล็ก 101
เริงศักดิ์น้อย 101 เสกสิทธิ์ 101
บางคล้าน้อย 101 ชาติพิชิต 101 -0.2
ยอดฟ้า 105.5 เมืองชลเล็ก 105.5 -0.1
ลำน้ำมูลเล็ก ต่อน้ำหนัก
119
กานต์ 121
ปืนกล ต่อน้ำหนัก
111
เพชรเมืองชล 112 -0.1
ทองทักษิณ 126 เริงชัย 126
เลิศปัญญา 83.8 สิงห์ร่มเกล้า 83.8