Home ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

417

ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ชื่อ(แดง)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)ชื่อ(น้ำเงิน)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)
ดาบธง102แสงตะวัน102
กุมารทองต่อน้ำหนัก
102
พยัคฆ์ร่มเกล้า103
โดมทอง105สรรเพชร105
เสือใหญ่109เพชรพะงัน109-0.1
แสนทนง106-0.3เพชรนรินทร์106-0.4
ฤทธิ์ต่อน้ำหนัก
106
-0.1ทวีทรัพย์(สายันต์เล็ก)108-0.1
ปืนกลต่อน้ำหนัก
114
-0.4ร้อยเชิง116-0.1
แดนพิชิต99.2คนคร99.2
พิชิตมาร126โชคพิชิต ส.เทียนชัย126

34634