หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

341

ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
กิ่งซางเล็ก ต่อน้ำหนัก
108
สายันต์เล็ก 109
ทวน 128 ฝนหลวง 128
ก้องศักดิ์ ต่อน้ำหนัก
137
ไข่หวานเล็ก 137
ฉลาม 122 ยอดมงคล 122
ปืนกล ต่อน้ำหนัก
113
ประจัญบาน 114
พันธ์พยัคฆ์ ต่อน้ำหนัก
127
ก้าวหน้า 129
แสงมณี 130 เมืองไทย 130
เมืองพลเล็ก 111 พยัคฆ์หิรัญ 111
หม่ำหม่ำ 125 เพชรเกรียงไกร 125