Home ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

451

ศึกมหาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ.เวทีราชดำเนิน

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
ดาบธง 103 มังกรเพชร 103
คนคร 101 ซันโต๊ส 101
กล้ารบ ต่อน้ำหนัก
103
-0.6 เสกสิทธิ์ 105
เชอรี่ ต่อน้ำหนัก
112
แดนบูรพา 114
เพชรพะงัน 111 เพชรสุพรรณ 111
ขุนหาญ ต่อน้ำหนัก
128
1.0 ฤทธิเดช 131
ปากกาเหล็ก 127 พลอยวิทยา 127
แดนพิชิต 100 ก้องธรณีเล็ก 100 0.3
ซีอุย 84.9 เลิศปัญญา 84.9