หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก ศึกยอดมวยไทยรัฐ ทีวี เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ

ผลชั่งน้ำหนัก ศึกยอดมวยไทยรัฐ ทีวี เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ

461

Yod Muay Thairat

thairathtv ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี
วัน เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ
เวลา 14.00น.
คู่ คู่แข่งขัน พิกัด สอบ ชั่ง ลด หมายเหตุ
1 เรือนไทย นายาปาร์ควิว 128  128
เรด้า(เทพบุตร) ช.ห้าพยัคฆ์  129 1
2 ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิม 120
118
 – 120
ก้องกระบี่ เอส.ที.ดี. ทรานสปอร์ต 118
3 ขุนศึก อ.พิมลศรี  132  132
ไวไฟ(เกียรตินิคม) ช.ห้าพยัคฆ์  132
4 ไฟป่า ส.ณรงค์ฤทธิ์ 145
147
 145
ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์  148 1
5 ยอดสุริยา ต.สุรัตน์ 115 115
นิวพยัคฆ์ เกียรติก้องภพ 115
6 หยกมังกร เอส.ที.ดี.ทรานสปอร์ต 105
105
105
สิงห์ดำ รถบ้านสมเกียรติตรัง 107 2