หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก PPTV ศึกนวมทองคำ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

ผลชั่งน้ำหนัก PPTV ศึกนวมทองคำ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

300
ดาวน์โหลด1 PPTV ศึกนวมทองคำ
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
ณ.เทศบาลตำบลบางปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ถ่ายทอดสดทาง PPTV ช่อง 36 เริ่มแข่งขัน 16.30-18.00 น.
คู่ คู่แข่งขัน พิกัด สอบ ชั่ง ลด หมายเหตุ
1 ไมค์ ส.กิจรุ่งโรจน์ 143  143
ตักศิลา ช.ห้าพยัคฆ์  143
2 ใจเด็ด ศักดิ์หอมศีล 143  – 143
เพชรใหม่ ส.ณรงค์ 143
3 เพชรสีเงิน ก.อดิศร 108 108
น้องนุ่น ส.ไพรทอง 108
4 พิชิตมาร ศิษย์ประกายฟ้า 126 126
เจ้าพระยา ส.โสพิศ 126
5 เพชรหิรัญเล็ก ส.หิรัญสุข 101 101
พีระเดช แป๋งกองปราบ 101
6 แสนแสบ มานพรุ่งโรจน์ 100 100
ยอดพนม ป.เพชรไข่แก้ว 100