Home ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนัก

ผลชั่งน้ำหนัก

661

total_2total_1

คู่ที่นักมวยน้ำหนักน้ำหนักชั่งเมื่อเช้า
1เด่นเกรียงไกร (ไอ้เคี่ยมมหาภัย) เกียรติพลทิพย์101 ปอนด์96.4 ปอนด์
บางคล้าน้อย (บอนไซร์พันธ์ดุ) ม.รัตนบัณฑิต101 ปอนด์98.3 ปอนด์
2สกัดเพชร (แฝดนรก) เกียรติวิสุทธิ์105 ปอนด์104.7 ปอนด์
ยอดขุนทัพ (ขุนเข่านกกระยาง) ส.ก.สุไหยิมส์105 ปอนด์106.2 ปอนด์
3ขวัญโดม (เด็กนรก)  ต่อมีนบุรี111 ปอนด์113.5 ปอนด์
ชัยมงคล (ไอก้านยาว) ป.อ่าวทะเลบางสเหร่111 ปอนด์111.6 ปอนด์
4แสงดาว(เด็กนรกจอมสังหาร) ต่อมีนบุรี ส.กิตติชัย116 ปอนด์116.6 ปอนด์
กุมารดอย(ซูจีบะหมี่เกี้ยว) ส.จิตรภักดี116 ปอนด์117.1 ปอนด์
5ช่อฟ้า  (ขุนเข่าหอคอย)  ท.แสงเทียนน้อย126 ปอนด์125.9 ปอนด์
ขุนศึก (นักรบโรมัน)  เอกบางไทร่126 ปอนด์127.6 ปอนด์
6ลูกนิมิตร (พลายทมิฬ) สิงห์คลองสี่122 ปอนด์125.3 ปอนด์
ยอดมงคล(ซ้ายนิวเคลียร์) ต.หลักสอง124 ปอนด์124.8 ปอนด์
คู่เอกปากกาเหล็ก (ล็อคมรณะ) ต.หลักสอง125 ปอนด์126.7 ปอนด์
เพชรลำสินธ์ (ราชันย์แดนใต้) ส.ก.สุไหยิมส์125 ปอนด์125.4 ปอนด์
8ก้องธรณีเล็ก (ไอ้หนูมหาโหด) ต.หลักสอง100 ปอนด์91.0 ปอนด์
ยอดภูหลวง (ไอ้หนูคลาสสิค)  ป.อ่าวทะเลบางสเหร่100 ปอนด์90.7 ปอนด์
9ฝรั่งขม (ไอ้หนูจอมอัฉริยะ) เกียรติบ้านเพชร100 ปอนด์93.2 ปอนด์
สามารถ2  (จอมเตะไฟพะเนียง)  ส.ประสิทธิชัย100 ปอนด์92.8 ปอนด์