หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลมวยศึกมหาชนวันทรงชัย พุธที่ 22 ส.ค.61 เวทีราชดำเนิน

ผลมวยศึกมหาชนวันทรงชัย พุธที่ 22 ส.ค.61 เวทีราชดำเนิน

115

ผลมวยศึกมหาชนวันทรงชัย พุธที่ 22 ส.ค.61 เวทีราชดำเนิน

1.อิทธิพล ลูกคลองตัน
ชนะคะแนนเพชรสีนิล เกียรติพลทิพย์
…………………………………………….
2.ตี๋ใหญ่ รัตนภานุ (ม.รวมใจเพื่อน)
แพ้คะแนน ทหารเอก ต.หลักสอง (เพชรเอก ศิษย์เจ๊ดา)
……………………………………………
3.เอซากิ โอกะซาวาระ 13 เหรียญเอ็กซ์เพรส (ญี่ปุ่น)
ชนะน็อก2 จอมกิตติ ศิษย์อโนทัย
…………………………………………….
4.วันมาวิน พุ่มพันธุ์ม่วง
ชนะคะแนน เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว
…………………………………………….
5. ม้าศึกเล็ก ร.ร.กีฬาโคราช (อบต.กำพี้)
ชนะคะแนน เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย (ท.พราน 49)
…………………………………………….
6.สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ (พี.เค.แสนชัยฯ)
ชนะคะแนน หาญพล ก.สุวรรรณทัต (โชคนำชัย)
…………………………………………….
7.(คู่เอก) กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ เสมอ สรรเพชร ส.สละชีพ (91 รุ่งโรจน์)
(คะแนน เสมอ 2 เสียง กุมารดอยชนะ 1 เสียง)
…………………………………………….
8.วังหินเล็ก ต.หลักสองชนะคะแนน ธีระเดช ส.จิตรภักดี
…………………………………………….
9.เพชรปวริศ ลูกควนมิตร แพ้น็อก2 ขจรศักดิ์ ศักดิ์หอมศีล
…………………………………………….