หน้าแรก ข่าววันทรงชัย “ ผอ.เดช ใจกล้า –อ.บุญโด่ง วรศักดิ์ยืนยัน  ก้องธรณี(โผน)ทำบัตรนักมวยถูกต้อง”ชกได้

“ ผอ.เดช ใจกล้า –อ.บุญโด่ง วรศักดิ์ยืนยัน  ก้องธรณี(โผน)ทำบัตรนักมวยถูกต้อง”ชกได้

282

661