หน้าแรก ข่าววันทรงชัย พรสวรรค์ กระทิงแดงยิมส์ แชมป์โลกมินิมั่มเวท wba พร้อมด้วยบัวขาว ป.ประมุข

พรสวรรค์ กระทิงแดงยิมส์ แชมป์โลกมินิมั่มเวท wba พร้อมด้วยบัวขาว ป.ประมุข

687

พรสวรรค์ กระทิงแดงยิมส์ แชมป์โลกมินิมั่มเวท wba พร้อมด้วยบัวขาว ป.ประมุข เดินทางมาขอบคุณโปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ ที่บ้านพักสามเสน เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554

พรสวรรค์  กระทิงแดงยิมส์  แชมป์โลกมินิมั่มเวท  wba  พร้อมด้วยบัวขาว  ป.ประมุข  เดินทางมาขอบคุณโปรโมเตอร์ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  ที่บ้านพักสามเสน  เมื่อวันอังคารที่  2  สิงหาคม  2554  ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำด้วยดีมาตลอด