หน้าแรก ข่าววันทรงชัย พิธีครอบครู บูชาครู กีฬาภูมิปัญญาไทย ศิลปะการป้องกันตัว วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่่านมา

พิธีครอบครู บูชาครู กีฬาภูมิปัญญาไทย ศิลปะการป้องกันตัว วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่่านมา

598

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 ที่ผ่านมา นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงาน พิธีครอบครู บูชาครู กีฬาภูมิปัญญาไทย ศิลปะการป้องกันตัว ในโครงการออกกำลังกายในชุมชน สวน สสส. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. เป็นประธานในพิธีครอบครู บูชาครู โดยมี ท่าน ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกระบี่กระบอง และมวยไทย แห่งสถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับเกียรติให้เป็นครูผู้ประกอบพิธีอ่านโองการสรรเสริญบูชาครู การจัดพิธีครอบครูและไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครู เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน