Home ข่าววันทรงชัย ภาพการแข่งขันมวยรายการศึกวันทรงชัย โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 60 ณ เวทีมวยราชดำเนิน

ภาพการแข่งขันมวยรายการศึกวันทรงชัย โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 60 ณ เวทีมวยราชดำเนิน

214