หน้าแรก รูปภาพการแข่งขัน ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม ณ เทศบาลตำบลบางปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม ณ เทศบาลตำบลบางปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

463

คู่ที่3 เพชรจีจ้า อ.มีคุณ-รุ่งนภา พ.เมืองเพชร1คู่ที่ 4 แซมซั่น ส.สมโภชน์ยิมส์-พลังชน ขวัญใจสีโครตคู่ที่2 แก้วมรกต เกียรติไพลิน-สิงห์ใหญ่ สปป.ลาวคู่ชิงแชมป์ ยอดวิชาเล็ก ส.ฤทธิ์เดช-สิงใหญ่ สปป.ลาวคู่ที่3 เพชรจีจ้า อ.มีคุณ-รุ่งนภา พ.เมืองเพชรคู่ที่1 ยอดวิชาเล็ก ส.ฤทธิ์เดช-คาลอร์ด เคมพอส คูวาสคู่ชิงแชมป์ ยอดวิชาเล็ก ส.ฤทธิ์- สิงห์ใหญ่ สปป.ลาว1แชมป์เข็มขัด สิงห์ใหญ่ สปป.ลาวChampion1