หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ยอดมวยวันทรงชัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามจร

ยอดมวยวันทรงชัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามจร

56

ยอดมวยวันทรงชัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามจร

ขอเชิญท่านชมการแข่งขันมวยรายการการกุศล วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อผ่าวิกฤตภัยน้ำท่วมร่วมใจเยียวยา
โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้รายได้จากการบริจาค จะนำไปจัดตั้งกองทุนบูรพาจารย์เยียวยาภัยน้ำท่วม โดยสามารถบริจาคได้ด้วยตัวเองหรือสมทบทุนเข้าบัญชีของทางสมาคมศิษย์เก่ามจร ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่บัญชี 675 4 55005 8