หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ยอดมวยวันทรงชัย สก.สุไหงยิมส์ 22 สิงหาคม 2563

ยอดมวยวันทรงชัย สก.สุไหงยิมส์ 22 สิงหาคม 2563

75

คู่ 1 เทอร์โบ สก.สุไหงยิมส์ 125ปอนด์
รสเด็ด น้ำดื่มนัมเบอร์วัน 125ปอนด์

คู่ 2 ทรงชนะ ต.บรูซลี 124ปอนด์
โอโรโน่ ช.เพชรเมืองคอน 123ปอนด์

คู่ 3 ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์ 135ปอนด์
ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว 135ปอนด์

คู่ 4 ยอดเพชร สก.สุไหงยิมส์ 115ปอนด์
ก้องหัวหิน ป.เพชรหัวหิน 115ปอนด์

คู่ 5 ดาวมรกต สก.สุไหงยิมส์ 100ปอนด์
หาดทองคำ ส.กิจรุ่งโรจน์ 100ปอนด์