หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

ผลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

117

Yod Muay Thairat

ผลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ  มวยมันส์อาวุธครบเครื่อง
โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

 

thairathtv ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี
วัน เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ
เวลา 14.00น.
คู่ คู่แข่งขัน พิกัด สอบ ชั่ง ลด หมายเหตุ
1 พยัคฆ์ ศูนย์กีฬาบ่อพลับ 113 113
ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น 113
2 สกัดเพชร เพชรสี่หมืน 116  – 116
ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ 116
3 เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก 131 131
เพชรพิฆาติ ก.กลั่นบุตร 131.5 -.5
4 น้องโรส บ้านเจริญสุข 115 115.1 -.1
บังรอน สายันต์ยิมส์ 116 -1
5 ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย 128 128
รักแท้ เกียรติทรงฤทธิ์ 128
6 รุ่งศักดิ์ เหลี่ยมธนวัฒน์ 118 120 -2
ก้องเพชร เอส.ที.ดี.ทรานสปอร์ต 118