Home ข่าววันทรงชัย ลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ มวยมันส์อาวุธครบเครื่อง โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ในวันเสาร์ที่ 22...

ลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ มวยมันส์อาวุธครบเครื่อง โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

130

Yod Muay Thairat

ผลชั่งน้ำหนักศึกยอดมวยไทยรัฐ  มวยมันส์อาวุธครบเครื่อง
โดยโปรโมเตอร์มหาชน ดร.ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

คู่1 สำราญศักดิ์   ว.มวยไทยศึกษาจอมบึง   ปะทะ  เสน่ห์งามเล็ก  โรงแรมณัฐชาณาหาดใหญ่  พิกัด 135ปอนด์   คู่2 เพชรเมืองชัย  ศิษย์สท.แสน  เชือด เพชรพุเตย  ลูกพระบาท พิกัด 142 ปอนด์                                   คู่รอง โจโจ้   ฮัวโรงน้ำแข็ง  ดับเครื่องชน  เพชรใหม่  ช.ณรงค์ศักดิ์  พิกัด 148 ปอนด์.                               คู่เอก ไวไฟ   ว.เพชรพูล  ถล่ม  คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุีป  พิกัด 138-140 ปอนด์

ชมสด!  ณ เวทีมวยชั่วคราวมนตรีสตูดิโอ ลาดพร้าว101 เริ่มบ่าย 2 โมง เป็นต้นไป

thairathtvศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี
วัน เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ
เวลา 14.00น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1สำราญศักดิ์ ว.มวยไทยศึกษาจอมบึง135135
เสน่ห์งามเล็ก โรงแรมณัฐชาณาหาดใหญ่135
2เพชรเมืองชัย ศิษย์ สท.แสน142 –142
เพชรพุเตย ลูกพระบาท142
3โจโจ้ ฮั้วโรงน้ำแข็ง148148
เพชรใหม่ ช.ณรงค์ศักดิ์148
4ไวไฟ  ว.เพชรพูล138
140
138
คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป140
5โคล่า ศิษย์ชาญสิงห์1321331
ดอนตะโก ว.เมืองไทยศึกษาจอมบึง132
6เพชรเมืองพรหม ส.พิชิตชัย105105
ธงสยาม ว.สุริยนต์105