หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ลีออน องค์กรมวยโลก พร้อมปริยากร ในโครงการ ต้านภัยยาเสพติด

ลีออน องค์กรมวยโลก พร้อมปริยากร ในโครงการ ต้านภัยยาเสพติด

653

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองนา และโรงเรียนมะรุม จังหวัดนครราชสีมา
มิสเตอร์ ลีออน ตัวแทนองค์กรมวยโลก ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนกีฬาสำหรับเยาวชนและเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
โดยได้มอบทุนการศึกษา และให้อาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีโปรโมเตอร์หญิงปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬามวย
เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจกีฬามวย เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชน