หน้าแรก Uncategorized วันที่ 22 กันยายน เวลา 09.00น. ธนญชัย ธนกรยิม แชมป์เอสวันเวริ์ด ชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยธนญชัย และคู่ชก เหว่ยหลุ่ย...

วันที่ 22 กันยายน เวลา 09.00น. ธนญชัย ธนกรยิม แชมป์เอสวันเวริ์ด ชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยธนญชัย และคู่ชก เหว่ยหลุ่ย แชมป์เควันชั่งได้ 63 กก. ผ่านทั้งคู่ และพร้อมขึ้นชกในรายการ กรอลี่ออฟฮีโร่ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน นี้ ณ เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อชิงเข็มขัดกรอลี่ออฟฮีโร่

119