หน้าแรก ข่าววันทรงชัย วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผึ้งหลวง จะทำการชกชิงแชมป์

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผึ้งหลวง จะทำการชกชิงแชมป์

256

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผึ้งหลวง จะทำการชกชิงแชมป์
Wbc Asian boxing and international boxing federation pan pacific
กับมาร์ค แมคซาโย Mark Magsayo
12ยก 126p. เมืองบาโหว ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผึ้งหลวง จะทำการชกชิงแชมป์

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผึ้งหลวง จะทำการชกชิงแชมป์ Wbc Asian boxing and international boxing federation pan pacific กับมาร์ค แมคซาโย Mark Magsayo12ยก 126p. เมืองบาโหว ประเทศฟิลิปปินส์

Posted by วันทรงชัย Onesongchai on Wednesday, 7 August 2019