หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกมวยไทย ราชดำเนิน + วันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ เวทีมวยราชดำเนิน เริ่ม 18.00...

ศึกมวยไทย ราชดำเนิน + วันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ เวทีมวยราชดำเนิน เริ่ม 18.00 น

244

ศึกมวยไทย ราชดำเนิน + วันทรงชัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ เวทีมวยราชดำเนิน เริ่ม 18.00 น. “สุดยอดรายการเงินล้านที่ดีที่สุดแห่งปี ของโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัย รัตนสุบรรณ”