หน้าแรก คลิปวีดีโอ ศึกมหากุศลวันทรงชัย ชุดที่ 8 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี

ศึกมหากุศลวันทรงชัย ชุดที่ 8 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี

773

ศึกมหากุศลวันทรงชัย ชุดที่ 8 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | Onesongchai Muaythai Charity Promotion
The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne
รวมยอดมวยไทยแห่งแผ่นดิน ณ.เวทีราชดำเนิน 6 กรกฎาคม 2549
โดย โปรโมเตอร์มหาชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทรงชัย รัตนสุบรรณ