หน้าแรก โปรแกรมการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยราชดำเนิน ศึกมหาชนวันทรงชัย 18 สิงหาคม 2554 ราชดำเนิน

ศึกมหาชนวันทรงชัย 18 สิงหาคม 2554 ราชดำเนิน

679

“ศึกมหาชนวันทรงชัย”
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ เวทีราชดำเนิน

คู่พิเศษ1. พระจันทร์ฉาย ป.เพชรน้ำทอง 110ป.
ทวน ก.กัมปนาท 110ป.
คู่พิเศษ2. สิงห์สุริยา อัลลอยศรีนคร 122ป.
ชาติชาย เกียรติยงยุทธ 122ป.
คู่ที่1. ซูปเปอร์แบงค์ ศักดิ์ชัยโชติ 115ป.
ยอดทองไท ป.เตละกุล 115ป.
คู่ที่2. ผุดผาดน้อย เมืองสีมา 117ป.
ฟ้าสว่าง ท.แสงเทียนน้อย 117ป.
คู่ที่3. เพชรทวี ส.กิตติชัย 128ป.
เพชรเอก เกียรติยงยุทธ 128ป
คู่ที่4.. สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล 127ป.
วันเฉลิม ช.ชื่นกมล 129ป.
คู่ที่5. จอมทอง ชูวัฒนะ 128ป.
ปกรณ์ ศักดิ์โยธิน 129ป.
คู่ที่6. พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ 41กก.
เดช ส.เพลินจิตร 41กก.
คู่ที่7. รักเต็ม100 วิสูตรเจริญยนต์ 44กก.
สะท้านฟ้า ป.เตละกุล 44กก.