หน้าแรก ข่าววันทรงชัย “ศึกยอดมวยไทยรัฐ” จัดโดยโปรโมเตอร์ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

“ศึกยอดมวยไทยรัฐ” จัดโดยโปรโมเตอร์ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

200

“ศึกยอดมวยไทยรัฐ” จัดโดยโปรโมเตอร์ดร.ทรงชัย  รัตนสุบรรณ ประจำวันเสาร์ที่ 11  มีนาคม 2560  ที่มนตรีสตูดิโอลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ คู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นการพบกันระหว่าง เชอรี่  ดวงใจพ่อ พบ กล้ารบ พีเค.แสนชัยมวยไทย  และเป็น เชอรี่  ชนะคะแนน


สำหรับผลมวย คู่อื่นมีดังนี้
พยัคฆ์   ศูนย์กีฬาบ่อพลับ แพ้คะแนน ภูตะวัน  ศิษย์บุญมี
แดนบูรพา  สข.ทวีวัฒนา แพ้คะแนน  บังรอน   สายันต์ยิม
ชลธาร    อ.พิริยภิญโญ แพ้น็อกยก 4 เรือนไทย    ดาบพงษ์ 191
ป่าศักดิ์     ดวงใจพ่อ แพ้น็อกยก 2  ยอดบูรพา     ขวัญใจยิม
บัวขาว     ป.ประมุข ชนะคะแนน  พงษ์ศักดิ์เล็ก   พุ่มพันธ์ม่วง