Home คลิปวีดีโอ ข่าว/กิจกรรม ศึกวันทรงชัยสัญจร “การกุศลซื้อกายอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้สูงวัย และผู้พิการ” วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศึกวันทรงชัยสัญจร “การกุศลซื้อกายอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้สูงวัย และผู้พิการ” วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

430