หน้าแรก ข่าววันทรงชัย “ ศึกวันทรงชัยสัญจร บุกร้อยเอ็ด ” วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก

“ ศึกวันทรงชัยสัญจร บุกร้อยเอ็ด ” วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก

365

“ ศึกวันทรงชัยสัญจร บุกร้อยเอ็ด ”  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  เริ่มแข่งขันเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป