หน้าแรก โปรแกรมการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยสัญจร ศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี วันที่ 30 กันยายน 2554

ศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี วันที่ 30 กันยายน 2554

973

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โรงแรม13เหรียญงามวงศ์วาน ได้มีการทำสัญญางานมวยในศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี โดยมีนางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ ตัวแทนจากบริษัทวันทรงชัย กับกอเดช หนูแดง ตัวแทนของประยงค์ วุ่นแสง โปรโมเตอร์จัดศึกในครั้งนี้ ซึ่งคู่มวยในวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดังนี้
คู่ที่1. แสงดาวเล็ก ส.กิตติชัย 110ป.
เพชรราชันย์ ครัวไพเราะระยอง 112 ป
คู่ที่2. กานต์ ก.กัมปนาท 110ป.
เริงศักดิ์ ศิษย์นิวัฒน์ 110 ป.
คู่ที่3. แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์ 115ป.
อุ้ยเสี่ยวป้อ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 117ป.
คู่ที่4. พลกฤต ก.กัมปนาท 115ป.
อินทรีขาว ราชานนท์ 115ป.
คู่ที่5. ผจญศึก ป.ประมุข 117ป.
ยอดทองไท ป.เตละกุล 117ป.
คู่ที่6. สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล 128 ป.
เพชรเอก เกียรติยงยุทธ 128 ป.
คู่เอก ปกรณ์ ศักดิ์โยธิน 128 ป.
เพชรทวี ส.กิตติชัย 128 ป.
คู่ที่8. เทวา ต.สุรัตน์ 121ป.
เลิศทวี กิ้มบัวปิโตรเลียม 121ป.