หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัย “วันชุมนุมสุดยอดมวยเล็กแห่งแผ่นดิน.”โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศึกวันทรงชัย “วันชุมนุมสุดยอดมวยเล็กแห่งแผ่นดิน.”โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

301

ศึกวันทรงชัย “วันชุมนุมสุดยอดมวยเล็กแห่งแผ่นดิน.”โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวทีราชดำเนิน “ฉลองวันแรงงานแห่งชาติ อย่าพลาดชม! 1 ปี มี 1 ครั้ง ”