หน้าแรก โปรแกรมการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยราชดำเนิน ศึกวันทรงชัย วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณเวทีราชดำเนิน

ศึกวันทรงชัย วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณเวทีราชดำเนิน

717

ศึกวันทรงชัย
จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัย รัตนสุบรรณ
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวทีราชดำเนิน

คู่ที่ ก้องอุบล ต.ชูชีพ 105 ปอนด์1 จอมพิชิต ศิษย์ประกายฟ้า 105 ปอนด์คู่ที่ วรวุฒิ มานพรุ่งโรจน์ 110 ปอนด์2 มาใหม่ ส.วาสนา 110 ปอนด์คู่ที่ ก้องชายแดน อ.สมโภชน์ 105 ปอนด์3 พิชิตมาร เกียรตินิวัฒน์ 105 ปอนด์คู่ที่ เดชฤทธิ์ ศิษย์นิวัฒน์ 110ปอนด์4 เพชรภูวดึง ม.รัตนบัญฑิต 110ปอนด์คู่ที่ แสนนภา ท.แสงเทียนน้อย 145 ปอนด์5 อรัญประเทศ ส.กิจรุ่งโรจน์ 145 ปอนด์คู่ที่ น้องเดียร์ ส.บางครุ 118 ปอนด์6 อรรถพล ส.พรเสน่ห์ 118 ปอนด์คู่เอก ณเดช ต.หลักสอง 112 ปอนด์7 เทพบุตร ลูกเมืองเพชร 112 ปอนด์คู่ที่ สุริยะ ส.กิจรุ่งโรจน์ 100 ปอนด์8 เอกวิชา อ.สมโภชน์ 100 ปอนด์คู่ที่ ยอดวิชา ซูจีบะหมี่เกี้ยว 100 ปอนด์9 ม้าเฉียว เอกบางไทร 100 ปอนด์คู่ที่ อรรถชัย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 100 ปอนด์10 เมืองชลเล็ก เอกบางไทร 100 ปอนด์WWW.ONESONGCHAI.COM โทร.02-6185314-6
คู่ที่ ก้องอุบล ต.ชูชีพ 105 ปอนด์
1 จอมพิชิต ศิษย์ประกายฟ้า 105 ปอนด์
คู่ที่ วรวุฒิ มานพรุ่งโรจน์ 110 ปอนด์
2 มาใหม่ ส.วาสนา 110 ปอนด์
คู่ที่ ก้องชายแดน อ.สมโภชน์ 105 ปอนด์
3 พิชิตมาร เกียรตินิวัฒน์ 105 ปอนด์
คู่ที่ เดชฤทธิ์ ศิษย์นิวัฒน์ 110ปอนด์
4 เพชรภูวดึง ม.รัตนบัญฑิต 110ปอนด์
คู่ที่ แสนนภา ท.แสงเทียนน้อย 145 ปอนด์
5 อรัญประเทศ ส.กิจรุ่งโรจน์ 145 ปอนด์
คู่ที่ น้องเดียร์ ส.บางครุ 118 ปอนด์
6 อรรถพล ส.พรเสน่ห์ 118 ปอนด์
คู่เอก ณเดช ต.หลักสอง 112 ปอนด์
7 เทพบุตร ลูกเมืองเพชร 112 ปอนด์
คู่ที่ สุริยะ ส.กิจรุ่งโรจน์ 100 ปอนด์
8 เอกวิชา อ.สมโภชน์ 100 ปอนด์
คู่ที่ ยอดวิชา ซูจีบะหมี่เกี้ยว 100 ปอนด์
9 ม้าเฉียว เอกบางไทร 100 ปอนด์
คู่ที่ อรรถชัย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 100 ปอนด์
10 เมืองชลเล็ก เอกบางไทร 100 ปอนด์
WWW.ONESONGCHAI.COM โทร.02-6185314-6