หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัย “อย่าพลาดชม ชุมนุมหฤโหดเงินล้าน” วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวทีราชดำเนิน โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ

ศึกวันทรงชัย “อย่าพลาดชม ชุมนุมหฤโหดเงินล้าน” วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวทีราชดำเนิน โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ

372