หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัย อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 รอบ 15.00 น.

ศึกวันทรงชัย อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 รอบ 15.00 น.

869
ศึกวันทรงชัย (รอบ 15.00 น.) (แก้ไข) วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คู่ ชื่อนักมวยและคณะ น้ำหนัก สถิตและรายงานการชก 2 ครั้งล่าสุด
ไมค์ ส.กิจรุ่งโรจน์ 145
หงษ์เหิร พ.นิรมล
ยอดกตัญญู ว.คงพิเศษยิมส์ 114
เด่นเหนือ ร.ร.กีฬาลำปาง
ยอดขุนพล ว.ยืนยง 110
ปักธงชัย วิสูตรเจริญยนต์
ขุนศึกเล็ก อ.ขวัญเมือง 133
ฟ้าสะท้าน นำแสงก่อสร้าง แพ้ TKO4 พันธ์พยัคฆ์ 7/300 พ. 23 ก.ย. 58 รดน.
เด่นชุมพร ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 108
เพชรมรกต ส.สมโภชน์ยิมส์ แพ้ TKO3 มนต์ชัย ส. 23 พ.ค. 58 อ้อมน้อย.