หน้าแรก โปรแกรมการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยราชดำเนิน ศึกส.สมหมาย วันทรงชัย 17 พฤษภาคม 2555 ราชดำเนิน

ศึกส.สมหมาย วันทรงชัย 17 พฤษภาคม 2555 ราชดำเนิน

696

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 255 ณ เวทีราชดำเนิน อัตราค่าดู 300 บ.
จัดโดยโปรโมเตอร์ สมหมาย สกุลเมตตา ร่วมกับโปรโมเตอร์มหาชน ทรงชัย รัตนสุบรรณ
คู่ที่ ชื่อนักมวย – คณะ น้ำหนัก (ปอนด์)
คู่พิเศษ 1
พระจันทร์ฉาย ป.เพชรน้ำทอง 112
เมธี เกียรติประทุม 112
คู่พิเศษ 2
ผุดผาดน้อย เมืองสีมา 113
เก่งสยาม น.ศรีผึ้ง 113
คู่ที่ 1
ผจญศึก ป.ประมุข 118
ขุนศึกน้อย อ.ขวัญเมือง 118
คู่ที่ 2
เพชรทวี ส.กิตติชัย 125
เสกสรร อ.ขวัญเมือง 125
คู่ที่ 3
สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล 127
ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์ 127
คู่ที่ 4
ปกรณ์ บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋อง 130
มงคลชัย เพชรสุภาพรรณ 130
คู่เอก
เพชรเอก เกียรติยงยุทธ 130
ก้องศักดิ์ เอกบางไทร 130
คู่ที่ 6
แสงดาว ส.กิตติชัย 112
อรรถพล พิทักษ์เมืองแคน 112
คู่ที่ 7
ดัง ส.เพลินจิตร 113
เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง 114