หน้าแรก ข่าววันทรงชัย สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

1029

เมื่อวันพุธที่ 3  ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย ไดัมีการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย โดยนางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการอบรม และมีอาจารย์แสวง ทวีคูณ รองประธานอนุกรรมการกีฬามวยไทย สมาคมกีฬาไทยฯ  เป็นวิทยากร ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬามวยไทย และเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่เข้าอบรมโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวมวยไทยในด้านต่างๆ อีกด้วย